Skötselråd

Skötselråd och läggningsbeskrivning marockanskt kakel

De kakelplattor vi säljer på Apotekarns är  tillverkade för hand med traditionella metoder av duktiga hantverkare i Marrakech i Marocko. Det leder till att varje platta är unik och personlig. Små variationer i färg, mönster och tjocklek är naturliga för produkten. Det går bra att använda plattorna med golvvärme. Det går också bra att använda plattorna utomhus, förutsatt korrekt underarbete samt att fix och fogmassa är anpassat för utomhusbruk. Plattor med färgerna blått, grönt, turkos, lila är känsligare för UV-strålning och kan blekas av solen. Den stenolja vi säljer innehåller dock visst UV-skydd. När man packar upp plattorna kan de vara täckta av ett tunt lager av damm och saltavlagring. Detta är normalt, men vill man ta bort det så kan man använda ett fint sandpapper och vatten innan man lägger plattorna.

  1. Läggning :

Underlaget ska vara stadigt och jämnt. Den underliggande betongplattan måste vara helt  torr innan läggning av cementplattorna  för att undvika att kalk stiger upp ur betongen och ger fläckar. Blanda ett flexibelt  fix enligt tillverkarens instruktioner. Bred ut fix med en grovtandad kam. Fixlagret måste vara relativt tjockt för att väga upp skillnader i plattornas tjocklek.  Fukta baksidan på varje platta. Stryk sedan fix på baksidan av varje platta innan den läggs i fixet. Tryck fast plattan till rätt position med handen, använd inga slag. Fogen mellan plattorna bör vara minst 1 mm. På golv med värmeslingor bör fogen vara minst 3 mm. Plattorna är mycket känsliga för smuts innan de behandlats, därför är det viktigt att vara ren om händer etc. vid läggningen så att plattan hålls helt ren. Om överflödig fix tryckts upp på plattan så var noga med att ta bort det direkt, för att undvika fläckar.

  1. Ytbehandling:

Behandlingen av plattorna stänger porerna och gör plattorna  smuts- och vattenavvisande. Man ska behandla plattorna innan man fogar, så att fog inte tränger ner i porerna och missfärgar plattan. Plattorna måste vara helt torra före behandling. Behandla plattorna två gånger med Klinker- och Stenimpregnering. Impregneringen finns att köpa hos Apotekarns Trädgård i samband med att du köper plattorna. Följ instruktionerna på förpackningen.

  1. Fogning:

Fogning kan ske tidigast ett dygn efter behandlingen. Välj en fog som är lik plattans bottenfärg. Använd dock inte svart fog, eftersom den lättare kan orsaka missfärgningar. Blanda fogmassan lösflytande. Arbeta ner fogmassan i fogen och tvätta genast bort fogrester med en svamp som sköljs ofta i rent vatten. Trots att du redan behandlat plattorna med Klinker- och Stenimpregnering är det mycket noga att överskott av fog tvättas bort så fort som möjligt. Annars kan fogrester bränna fast i plattan och orsaka missfärgningar.

  1. Efterbehandling:

När fogen är helt torr rekommenderar vi en intensivbehandling med en färglös, neutral golvsåpa utspädd med väldigt lite vatten. Ibland ser plattorna lite matta och dimmiga ut efter fogningen, som om de vore täckta av en tunn hinna. Detta avhjälps med intensivbehandlingen med såpa. Behandlingen skyddar plattorna ytterligare och ger en vacker lyster.

  1. Skötsel:

Den vardagliga rengöringen sker med neutral golvsåpa utspädd med vatten. På utsatta ställen så som i duschutrymmen kan man vid behov rengöra plattorna med mer koncentrerad såpa. Vid svåra fläckar kan man försiktigt slipa med ett fint slippapper och sedan intensivbehandla med koncentrerad såpa.  Vid kraftigt slitage kan man vid behov upprepa behandlingen med Klinker- och Stenimpregnering. Plattorna är känsliga för syrehaltiga rengöringsmedel så som Ajax. Använd därför bara ph-neutrala rengöringsmedel så som såpa. Annars kan krackeleringar uppkomma.

  1. Utomhusbruk:

Det går bra att lägga plattorna utomhus, förutsatt korrekt underarbete samt att fix- och fogmassa är avsett för utomhusbruk och är frosttåligt.

Du behöver även behandla med Klinker- och Stenimpregnering enligt steg 2 ovan, samt underhålla lite oftare än vid inomhusbruk med samma Klinker- och Stenimpregnering. Tänk på att plattor med färgerna blått, grönt, turkos, lila är känsligare för UV-strålning och kan blekas av solen utomhus. Klinker- och Stenimpregnering innehåller dock visst UV-skydd.

Ansvar:

Apotekarns ansvarar för kvaliteten på kaklet. Apotekarns avsäger sig däremot allt ansvar kring slutresultatet. Det är slutkundens/hantverkarens ansvar att tillskansa sig tillbörlig information och att utföra plattsättningen på ett fackmässigt sätt. Reklamation av kakel efter läggning godkännes ej. Naturlig variation mellan plattor är inte grund för reklamation, eftersom produkten är handgjord av naturmaterial.

Beskrivning av marockanska cementplattor

I plattornas cement  finns naturliga färgpigment och salter. När de tränger upp ur plattan till ytan kan det ge upphov till en ojämn och kalkhaltigt utseende. Ibland förekommer också färgskiftningar, skiftningar i färgernas konturer och spår av salterna på ytan på nylagda plattor. Det kommer att dämpas med tiden och genom att man behandlar plattorna. En del skiftningar kan komma att finnas kvar, något som alltså är helt naturligt.

Eftersom  tillverkningen sker för hand med hantverksmässiga metoder kan plattorna variera något både i storlek och tjocklek. Då plattorna är handgjorda och färgpigmenten naturliga kan färgerna också variera något mellan partier men även inom samma parti. Färgerna på en enskild platta kan också vara ojämn. Plattorna kan också se lite flammiga ut. En svart platta till exempel är inte jämnt svart utan skiftar i svart och olika grå nyanser. På motsvarande sätt är en vit platta inte jämnt vit utan har lite grå inslag och kan till och med se lite ”smutsig” ut.

Mönstret är inte heller alltid perfekt. En viss suddighet kan uppstå i mönstrets konturer då formen som plattan tillverkas i rubbas av mänsklig hand. Små hack i kanter och hörn kan också förekomma och är en naturlig del av tillverkningsprocessen. Tanken är inte att dessa ska slipas bort  – men givetvis kan man göra det om man vill.

Som nämnts tidigare måste plattorna behandlas för att porerna ska slutas och plattorna ska bli smuts- och vattenavvisande. Även behandlingen i sig kan ge upphov till en viss förändring av plattornas yta och utseende.

Våra cementplattor är således inte ”perfekta” och ska heller inte vara det. Det är en handgjord produkt, och varje platta är unik och personlig. Om man tittar på varje platta för sig kan dessa småbrister te sig irriterande, men när plattorna väl är på plats så är det just dessa variationer som ger ytan som helhet liv och karaktär. Väljer man att lägga marockanska cementplattor har man valt en vägg eller ett golv som redan från början har en personlighet – dess patina blir bara vackrare med åren.

Continue Reading

Skötselråd Mosaikbord

Bord i smide och mosaik har en lång tradition i Medelhavsområdet. De kan användas både inomhus och utomhus, och är ett verkligt smycke i trädgården eller på terrassen – eller varför inte i köket, eller som soffbord! Våra bord är handgjorda av skickliga hantverkare i Marrakech i Marocko. Därför är inget bord det andra helt likt – varje bord är unikt. Underrede och ram är galvaniserade och svartmålade och rostar inte.  Mosaiken är glaserad för hand med naturpigment och ytan blir därför levande och vackert skiftande. Ojämnheter och skiftningar hör till, det är de som visar att bordet är handgjort.

Skötsel, förvaring och transport
Skötsel:
– Torka av med en fuktig trasa (utan rengöringsmedel). Om rengöringsmedel behövs, använd ett medel med neutral ph, tex såpa.

– Om fläckar uppstår: Fläckar kan endast uppkomma på Naturell Terracotta utan glasyr. Den oglaserade ytan på bordsskivan är dock behandlad med impregnering och fläckar kan därför inte tränga djupt ner i materialet. Fläcken kan lätt slipas bort. Därefter kan ytan behandlas med en olja eller vax avsedd för oglaserad terracotta.

Förvaring:
– Bordsskivan kan att förvaras utomhus hela sommarhalvåret. Den kan också förvaras utomhus under vintern, men endast om dessa råd följs noggrant! I god tid innan första frosten ska bordsskivan täckas med ett överdrag som andas. Ett sådant överdrag finns att köpa hos Apotekarns Trädgård. Innan den täcks är det MYCKET VIKTIGT att bordsskivan är helt torr, även invändigt. Vi lämnar ingen garanti mot frostskador, eftersom det beror på hur man handskas med bordet. Vill man vara helt säker bör bordet förvaras torrt och frostfritt.

Bordsskivan tål INTE frost när den är våt (Varning för kondens och fukt inuti själva bordsskivan).

Transport:
– Bordsskivan bör endast transporteras i upprätt läge och ordentligt fästad. Kanten ska skyddas (särskilt den kanten som är placerad nedåt).

Reparation:
– Om lackskador uppkommer, d.v.s. en del av den svarta färgen skavs bort,  kan man måla över fläcken med en matt svart färg avsedd för metall (finns att köpa på de flesta byggvaruhus eller hos färghandlare). Eftersom själva metallen är galvaniserad finns ingen risk att rost uppstår.

Om fogen blivit lite urgröpt kan man lätt reparera det med lite ny fogmassa. Tag en liten mängd kakel/klinkerfog (finns att köpa på de flesta byggvaruhus) i samma kulör som på bordet och blanda enligt anvisningar på förpackningen. Gnid sedan ner fogmassan i fogen, precis som vid fogning av vanlig kakel.

Continue Reading